cssite

Νέα πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, 2017-2018, έως 20 Απριλίου 2018

19 Μαρτίου 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, 2017-2018

Έντυπο αίτησης για το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, 2017-2018

 

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):«Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» που διοργανώνει για τον συμπληρωματικό ακαδημαϊκό κύκλο 2017-2018.
 
Το ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» (“Advanced Computing and Informatics Systems”) έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής) και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις εξής κατευθύνσεις: 
 
α) Δικτυοκεντρικά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα/Network-Centric Telecommunication Systems (ΔΙΤΣ/NCTS), 
β) Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή/Intelligent Technologies for Human – Computer Interaction (ΕΤΕΑΥ/ITHCI), 
γ) Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού/Advanced Software Development Technologies (ΠΡΟΤΑΛ/ASDT), 
δ) Επιχειρηματική Ευφυΐα/Business Intelligence (ΕΕ/BI), 
ε) Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας/Security Management Engineering (ΤΕΔΑ/SME),
στ) Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών/e-Service and m-Service Technologies (ΤΗΚΥ/eSmST),
ζ) Ψηφιακός Πολιτισμός/Digital Culture (ΨΗΠΟΛ/DICUL).
 

Στο Π.Μ.Σ. (M.Sc.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Μηχανικών Τ.Ε., Σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή/και άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής, και ΑΕΙ της αλλοδαπής. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός Μαΐου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 16 Μαρτίου 2018 έως και 20 Απριλίου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην γραμματεία του ΠΜΣ, καθώς και να υποβάλουν  ηλεκτρονικά  την  αίτηση  στον διαδικτυακό τόπο: http://www.cs.unipi.gr/registration/request2.php.  Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς  εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Τα σχετικά έγγραφα είναι τα ακόλουθα:


Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος: http://www.cs.unipi.gr/  (ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (νόμιμα επικυρωμένου), ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει  η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης. 
Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων γλωσσών εάν υπάρχουν.
Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου. 
Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου. 
Κάθε άλλο πιστοποιητικό για έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου. 
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Δύο Συστατικές Επιστολές.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1.500 €/εξάμηνο και προκαταβάλλονται σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μεταπτυχιακού «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»: http://www.cs.unipi.gr/acis
 

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή καθημερινά, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη από 09:00 έως 17:00 και Τετάρτη από 09:00 έως 20:00 Παρασκευή από 09:00 έως 14:00, στην παρακάτω διεύθυνση.

 

Διεύθυνση Π.Μ.Σ «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»:

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80 , Πειραιάς 18534
5ος όροφος Γραφείο 503 
Τηλ 210 – 4142105, 210 - 4142263 
Φαξ  210- 414 2264
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Read 458 times Last modified on Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 14:31
Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Νέα του Τμήματος Νέα πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, 2017-2018, έως 20 Απριλίου 2018