Βιογραφικό

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Μάρτιος 1982-Νοέμβριος 1987: Επιστημονικός συνεργάτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Νοέμβριος 1987-Φεβρ. 1991: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Φεβρουάριος1991-Ιούλιος 1996: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ιούλιος 1996-Ιούλιος 2003: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Ιούλιος 2003-Αύγουστος 2006: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής
 • Αύγουστος 2006 -Σήμερα: Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

Σπουδές

1972: Πτυχίο Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

1981: M. Sc. στην Στατιστική, Bradford University, Αγγλία

1987: Ph.D στην Στατιστική, Bradford University, Aγγλία

Διδακτική εμπειρία

Προπτυχιακά

1. University of Bradford (Τμήμα Βιομηχανικής Τεχνολογίας)

 • Στατιστική Ι.
 • Στατιστική ΙΙ
 • Θεωρία Αξιοπιστίας.

2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Στατιστική Ι.
 • Στατιστική ΙΙ
 • Επαγωγική Στατιστική
 • Εκτιμητική
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Βιοστατιστική Ι
 • Βιοστατιστική ΙΙ
 • Ανάλυση Δεδομένων.
 • Θεωρία Ουρών Αναμονής

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Εκτιμητική
 • Πιθανότητες και Στοχαστικά Μοντέλα
 • Στατιστική

Μεταπτυχιακά

1. Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Ιατρικής Φυσικής)

 • Βιοστατιστική (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕRASMUS 1993-1994)
 • Βιοστατιστική (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕRASMUS – TEMPUS 1994-1995)

2. Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Φαρμακευτικό)

 • Βιοστατιστική (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ERASMUS 1993-1994)

3. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών)

 • Ειδικά Θέματα Στατιστικής Ανάλυσης – Βάσεις Δεδομένων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα « Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο»

Εαρινό Εξάμηνο (2000-2001, και 2001-2002)

4. Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα Πληροφορικής)

 • Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων για Πληροφορικούς (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής») Χειμερινό εξάμηνο 2005-2006 και 2006-2007.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Βιοστατιστική – Βιομετρία – Ανάλυση Επιβίωσης
 • Αξιοπιστία
 • Ανάλυση Δεδομένων-Όρυξη Δεδομένων
 • Μετα–Ανάλυση
 • Διαχωριστικές Τεχνικές-Νευρωνικά Δίκτυα