Αρχική

Φώτιος Γεωργιακώδης

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80

185 34 Πειραιάς

Τηλέφωνα: 210- 4142276