Αρχική

Ευάγγελος Φούντας

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόεδρος Τμήματος